Organisatie

Het bedrijf

DSD Betaprocess is onderdeel van Dutch Sustainable Development BV. DSD is een internationaal opererende consultancy organisatie gespecialiseerd in projecten op het gebied van duurzame landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de markt voor bio-brandstoffen. DSD Betaprocess BV is verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van de Betaprocess technologie, welke is ontwikkeld door Dreier Oenotech, de heer Steiner en Syngenta.

DSD slaagt er al vele jaren in omvangrijke projecten op een succesvolle wijze te managen en te implementeren. Zo werd onlangs nog een aantal projecten voortkomend uit de herstructurering van de Europese suikerindustrie met groot succes afgerond. Hierbij werden bestaande fabrieken gesloten maar tevens nieuwe business modellen en activiteiten ontwikkeld waardoor nieuwe investeerders konden worden aangetrokken.

De DSD organisatie en haar netwerk omvat een groot aantal hooggekwalificeerde specialisten op vele terreinen, waaronder project management, financieel management, landbouw, informatieverwerking, duurzame energie, procestechnologie en juridische en contractuele aangelegenheden.

Partnership
De ontwikkeling en commercialisatie van de Betaprocess techniek en installaties zijn het resultaat van een intensief samenwerkingsverband tussen verschillende toonaangevende Europese fabrikanten. Naast DSD behoren hiertoe:
-    Syngenta AG
-    Dreier Oenotech SA
-    Dhr. M. Steiner, uitvinder


Daarnaast wordt er bij de realisatie en marketing van installaties samengewerkt met verschillende specialistische toeleveranciers, waaronder:

-    MDT Mussi
-    Putsch GmbH