Betaprocess

Toepassingsmogelijkheden van Betaprocess

Betaprocess is ontworpen als booster voor de productie van bio-gas of bio-ethanol. Het is de verwachting dat Betaprocess op termijn ook een belangrijke rol kan gaan spelen bij extractie van bio-componenten.

Bij gasproductie levert Betaprocess de beste resultaten bij verwerking van vezelrijke bio-massa met een vochtgehalte rond de 70%, zoals energiegewassen en restproducten uit de voedingsketen en van de voedselverwerkende industrie. Betaprocess is ook geschikt voor co-vergisting (b.v. verwerking van mest).

Bij productie van bio-ethanol is Betaprocess vooralsnog erg succesvol bij verwerking van suikerbieten. Toepassingsmogelijkheden bij andere gewassen, zoals mais en tarwe, zijn nog in onderzoek. Voorlopige resultaten tonen aan dat vergelijkbare gunstige effecten realiseerbaar zijn.