Investering

Aantrekkelijke terugverdientijden

Exacte investeringsbedragen zijn uiteraard sterk afhankelijk van de uitvoering en capaciteit van de benodigde Betaprocess installatie. Over het algemeen kan worden gesteld dat verbeteringen van het rendement zodanig zijn dat Betaprocess zich normaal gesproken binnen 3 jaar terugverdient.

Soms bevatten bestaande productie-installaties al een aantal voor Betaprocess benodigde onderdelen zoals bijvoorbeeld een warmtewisselaar. In dergelijke gevallen zal de investering dan ook lager uitvallen.

Bij ontwikkeling van nieuwe bio-ethanol fabrieken kan de totale investering door inzet van Betaprocess dusdanig lager uitvallen dat deze zich feitelijk direct al terugverdient.