Nieuws

ChemBeet project van start

Op dinsdag 10 maart is het Europese project ChemBeet van start gegaan. De bijeenkomst liet aan de genodigden uit industrie en pers de plannen zien en daarnaast werd het project in een actuele context geplaatst. De uitfasering van het suikerbietenquotum en de sterk gegroeide belangstelling van de chemische industrie voor de suikerbiet als grondstof plaatsen ChemBeet in het middelpunt van de belangstelling. Ook voor de provincie Flevoland met zijn sterke agrarische industrie markeert het ChemBeet project een belangrijk perspectief op verdieping van de biobased economie. Gedeputeerde Jan Nico Appelman sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang voor zijn provincie en sprak zijn steun uit voor dit initiatief.

Efficiënte suikerproductie
Nederland is bijzonder efficiënt in de productie van suiker dank zij de suikerbiet en de efficiënte keten. Per ha wordt z’n 15 ton en vaak meer suiker geproduceerd en de verwerking is bijzonder efficiënt waardoor de kostprijs erg gunstig ligt. Met het verdwijnen van het suikerbietenquotum wordt verwacht dat de suikerbietenprijs zal matigen en de suikerbiet voor veel meer toepassingen binnen handbereik komt. Arjen Ravestein van Deloitte lichtte zijn analyse toe van de kansen voor de Nederlandse chemie op basis van de suikerbiet als grondstof. Grote chemische bedrijven in Nederland laten voorzichtig hun oog op dit product vallen maar – zo lichtte ook Willem Sederel van het Biorenewables Business Platform toe – de chemie zal moeten leren omgaan met de voor hen branchevreemde grondstof en daarmee samenhangende keten.

Betaprocess
Hans van Klink van het bedrijf Dutch Sustainable Development gaf een toelichting op de Betaprocess technologie. Dit is een vacuüm extrusie techniek waarmee verpompbare biomassa als het ware kan exploderen op energie efficiënte wijze. Door deze behandeling kan de biomassa beter toegankelijk worden gemaakt voor micro-organismen als schimmels, bacteriën en gisten in een fermentatieproces. Van Klink becijferde het voordeel op zo’n 10% ten opzichte van traditionele technieken zoals in de suikerindustrie gebruikelijk zijn. Deze verbetering is van belang om de prijs van het uiteindelijke fermentatie product aantrekkelijk te maken. Maar dat is niet het enige. Ook het concept van direct processing waarbij de suikerbieten pulp die uit Betaprocess komt direct en dus zonder omwegen wordt gevoerd aan micro-organismen, kan zorgen voor verlaging van de kosten.

Chembeet
Chris de Visser van ACRRES lichtte het ChemBeet project toe dat met financiële steun van ERA-Net Bio-energy tot stand is gekomen. Dit project moet aantonen dat het concept direct processing in combinatie met de Betaprocess technologie in staat zijn om op basis van suikerbieten concurrerende producten te maken voor onder andere de chemische industrie. Dit moet dan gebeuren via fermentatie van de suikers die afhankelijk van de micro-organismen omgezet kunnen worden naar een breed bereik van groene grondstoffen. In eerste instantie wordt gemikt op bio-ethanol maar daarnaast ook op andere organische zuren, zoals melkzuur. In ChemBeet wordt op semi-commercieel schaalniveau de business case aangetoond zodat verdere opschaling mogelijk is.

Installatie
Het ChemBeet project maakt dankbaar gebruik van een bestaande installatie die gebruikt is en wordt om maïs te raffineren. Door enkele aanpassingen wordt ook de verwerking van suikerbieten mogelijk. De aanwezigen werden rondgeleid langs de apparatuur alvorens tijdens een netwerkborrel opgedane inzichten met elkaar uit te wisselen.


« Terug