Voordelen

Betaprocess zorgt voor aanzienlijk minder digestaat

Door het efficiëntere productieproces kan Betaprocess de hoeveelheid digistaat tot wel de helft verminderen. Dit levert aanzienlijke besparingen op bij de verwerking hiervan.

Meer bio-gas van hogere kwaliteit
10-15% hogere bio-gas opbrengst
gas met een gemiddeld 5% hoger methaangehalte
aanzienlijk kortere vergistingstijd
stabieler productieproces