Voordelen

sterk gereduceerde vergistingstijd

Betaprocess breekt de in bio-massa aanwezige macrostructuren in slechts een fractie van een seconde af, waarbij de inhoudsstoffen van de cellen direct beschikbaar komen voor snelle hydrolyse. Hierdoor wordt op de totale duur van de hydrolysefase van het vergistingsproces zo’n 10-15 dagen gewonnen.

Ook de duur van het totale vergistingsproces wordt hierdoor aanzienlijk verkort. In plaats van de gebruikelijke 70 dagen duurt dit nu ongeveer 50-55 dagen.

Door de kortere vergistingstijd is het tevens mogelijk de installatie sneller te voeden waardoor een nog hoger rendement ontstaat. Bij nieuw te bouwen installaties kan daardoor, voor het verkrijgen van dezelfde energie output, vaak met een kleinere capaciteit worden volstaan. Hierdoor vallen investeringen lager uit en betaalt Betaprocess zichzelf eigenlijk al direct terug.Meer bio-gas van hogere kwaliteit
10-15% hogere bio-gas opbrengst
gas met een gemiddeld 5% hoger methaangehalte
stabieler productieproces
minder digestaat