Voordelen

10-15% meer bio-gas

Dankzij het efficiëntere productieproces kan met Betaprocess de gasproductie tot wel 10-15% hoger liggen dan gebruikelijk. De uiteindelijke resultaten zijn uiteraard afhankelijk van de toegepaste bio-massa.Toevoeging van suikerbieten biedt voordelen omdat hiermee, dankzij het boostereffect, hogere opbrengsten gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Voor een gelijkblijvende gasopbrengst hoeft in principe 10% minder gevoed te worden dan gebruikelijk. Dit vermindert de kosten van bio-massa, transport, opslag en verwerking van digestaat aanzienlijk.

 


Meer bio-gas van hogere kwaliteit
gas met een gemiddeld 5% hoger methaangehalte
aanzienlijk kortere vergistingstijd
stabieler productieproces
minder digestaat