Toepassing

Het vergistingsproces

Tijdens het vergistingsproces wordt bio-massa in een zuurstofloze omgeving (anaeroob) door een groot aantal populaties micro-organismen afgebroken. Hierbij komt bio-gas vrij.

Het vergistingsproces is een delicaat proces dat makkelijk verstoord kan worden. Het proces kent 4 fasen waarbij een serie van complexe metabolische processen plaatsvindt;
•    Hydrolyse
•    Fermentatie (acidogenese)
•    Acetogenese
•    Methanogenese
We onderscheiden mesofiele processen (temperaturen van 35 – 37°C) en thermofiele processen (55°C). Daarnaast onderscheiden we natte en droge vergisting.


Toepassingsmogelijkheden van Betaprocess
Uitleg bio-gas