Welkom

Betaprocess; uw bio-booster!

Geef ook een boost aan uw rendement!

Betaprocess is een gepatenteerde techniek waarbij de hydrolysefase van vergistingsprocessen sterk wordt verkort. Hierdoor verloopt het totale vergistingsproces veel sneller en efficiënter dan voorheen. Dit resulteert in aanzienlijk hogere opbrengsten en een sterke verbetering van het rendement.

Betaprocess is géén vergister, maar een pre-proces installatie die eenvoudig in uw bestaande productieproces of ontwikkelingsplannen kan worden geïntegreerd.

Betaprocess biedt aanzienlijke voordelen bij de productie van bio-gas of bio-ethanol. Daarnaast is het de verwachting dat Betaprocess het mogelijk maakt om op termijn tot een rendabele extractie van hoogwaardige bio-componenten te komen.  Betaprocess brengt zo een rendabele bio-based economy een stuk dichterbij!

Voorbeelden van de rendementsverbeteringen die u met Betaprocess kunt behalen:

Bij productie van bio-gas:

  • tot wel 10-15% hogere gasopbrengst
  • effectiever gas met een 5% hoger methaangehalte
  • sterk gereduceerde vergistingstijd (tot wel 50%)
  • aanzienlijk minder digestaat (tot 50%)

Bij productie van bio-ethanol:
  • tot 12% hogere ethanol opbrengst
  • toevoeging van enzymen overbodig
  • 10-20% lagere investeringskosten